Tiwaz, Teiwaz, Tyr, T

"Bůh Tyr" / "The god Tyr"

- jednoruký bůh / One handed lawgiver

- Vedení / leadership

- Spravedlnost / Justice

- Boj / Battle

- Mužnost / Masculinity

Můžeme doručit do:
11.3.2024
140 Kč
Bude naskladněno na základě objednávky

Runa Tiwaz je jednou z run staršího runového písma, které používaly germánské kmeny. Tato runa má své specifické místo ve Futharku kvůli svým unikátním asociacím a symbolickým významům:

 1. Fonetická Hodnota: Runa Tiwaz reprezentuje zvuk 't', jako v anglickém slově "time".

 2. Symbolické Významy:

  • Bůh Tyr a Spravedlnost: Hlavní význam runy Tiwaz je spojen s bohem Tyrem, germánským bohem války a spravedlnosti. Tato runa symbolizuje odvahu, čestnost, a spravedlnost, a je často spojována s právními záležitostmi a správným řádem.
  • Vítězství a Úspěch v Konfliktech: Tiwaz může také představovat úspěch a vítězství, zejména ve sporu nebo konfliktu. Je to runa, která může připomínat důležitost odvahy a odhodlání v obtížných situacích.
  • Sebeobětování a Cíl: Jako symbol boha, který obětoval svou ruku pro větší dobro, může Tiwaz naznačovat potřebu sebeobětování pro dosažení vyššího cíle nebo většího dobra.
 3. Použití v Runových Nápisech a Magii:

  • V runových nápisech a magických praktikách může být Tiwaz používána pro rituály a zaklínadla zaměřená na získání odvahy, čestnosti a spravedlnosti. Může být použita pro podporu úspěchu ve sporu nebo pro posílení osobní síly a odhodlání.
  • Tiwaz může být také používána jako ochranný symbol, zejména pro ty, kteří hledají spravedlnost nebo se chystají do konfliktu.
 4. Kulturní Kontext:

  • V germánských společnostech, kde byly ctnosti jako odvaha, čest a spravedlnost vysoce ceněny, mohla mít runa Tiwaz významnou roli. Mohla být vnímána jako ztělesnění těchto ideálů a jako symbol ochrany a vedení.

Stejně jako u ostatních run ze Staršího Futharku je naše porozumění Tiwaz založeno na vědeckém výzkumu a interpretaci. Původní uživatelé Staršího Futharku nezanechali podrobné záznamy vysvětlující významy nebo použití run, takže mnoho toho, co je dnes považováno za pravdivé, je rekonstruováno z historických, jazykových a archeologických důkazů.

Kód Kód: 7125
Kategorie: Runy - Samostatně