Odinovo utrpení

Destička 160x240mm z evropského ořechu, dubu, nebo buku. (Podle toho co je zrovna skladem a má pěknou a barevnou texturu. Vše je tvrdé dřevo. Žádná laciná, měkká bříza a smrky...)

V horní části je vypálena báseň v runách starého Futharku, které jsem foneticky přeložil z češtiny. Je to báseň o Odinově sebe-obětování pro poznání. Synonymum utrpení, nutném na cestě být lepším. 

 

Visel jsem na větrném stromě devět dlouhých nocí.

ᚹᛁᛊᛖᛚ ᛃᛊᛖᛗ ᚾᚨ ᚹᛖᛏᚱᚾᛖᛗ ᛊᛏᚱᛟᛗᛖ ᛞᛖᚹᛖᛏ ᛚᛟᚢᚷᛁᛊ ᚾᛟᚲᛁ᛬

 

Zraněn kopím. Obětován odinu. Mě samému.

ᛉᚱᚨᚾᛖᚾ ᚲᛟᛈᛁᛗ᛬ ᛟᛒᛖᛏᛟᚹᚨᚾ ᛟᛞᛁᚾᚢ᛬ ᛗᛖ ᛊᚨᛗᛖᛗᚢ᛬

 

Na stromě o kterém nikdo neví odkud,

ᚾᚨ ᛊᛏᚱᛟᛗᛖ ᛟ ᚲᛏᛖᚱᛖᛗ ᚾᛁᚲᛞᛟ ᚾᛖᚹᛁ ᛟᛞᚲᚢᛞ

 

ani kam jeho kořeny jdou.

ᚨᚾᛁ ᚲᚨᛗ ᛃᛖᚺᛟ ᚲᛟᚱᛖᚾᛃ ᛃᛞᛟᚢ᛬

 

Ve spodní části jsou pak dvě čelisti nějakého savce. (Jelen, srnec, daněk, muflon, liška, divoké prase...Podle toho co je zrovna skladem. Můžete napsat poznámku, pokud byste rádi něco konkrétního.)

Tyto kosti jsou vedlejším produktem z lovu pro jídlo. Kdyby jsme je nepoužily na tuto tvorbu, tak by se vyhodily. V žádném případě není zvěř lovena pro potřeby této tvorby.

 

790 Kč
Skladem (4 ks)

Popis produktu není dostupný

Kód Kód: 7166
Kategorie: Na stěnu