Sowilo, Sowulo, Sol, S

"Slunce" / "Sun"

- Čest / Honor

- Vátězství / Victory

- Zdraví / Health

- Celistvost / Wholness

- Kulový blesk / Thunderbolt

 

Můžeme doručit do:
11.3.2024
140 Kč
Bude naskladněno na základě objednávky

Runa Sowilo je jednou z run staršího runového písma, které používaly germánské kmeny. Tato runa má své specifické místo ve Futharku kvůli svým unikátním asociacím a symbolickým významům:

 1. Fonetická Hodnota: Runa Sowilo reprezentuje zvuk 's', jako v anglickém slově "sun".

 2. Symbolické Významy:

  • Slunce a Světlo: Hlavní význam runy Sowilo je spojen se sluncem a světlem. Symbolizuje energii, sílu, zdraví a životodárnou sílu. Slunce je základním zdrojem života a přináší jas a pravdu.
  • Úspěch a Vítězství: Sowilo může také představovat úspěch, vítězství a realizaci cílů. Je to runa, která může připomínat význam úsilí a odhodlání k dosažení úspěchu.
  • Duchovní Průvodce a Osvícení: Jako symbol slunce může Sowilo znamenat duchovní průvodce a osvícení. Může představovat duchovní probuzení a získání hlubšího porozumění a moudrosti.
 3. Použití v Runových Nápisech a Magii:

  • V runových nápisech a magických praktikách může být Sowilo používána pro rituály a zaklínadla zaměřená na získání energie, síly a zdraví. Může být použita pro podporu úspěchu a pro dosažení cílů.
  • Sowilo může být také používána pro spirituální růst, průvodce na duchovní cestě a pro získání jasnosti a osvícení.
 4. Kulturní Kontext:

  • V germánských společnostech, kde přírodní jevy a jejich cykly měly hluboký význam, mohla mít runa Sowilo důležitou roli. Mohla být vnímána jako symbol života, energie a ochrany poskytované sluncem.

Stejně jako u ostatních run ze Staršího Futharku je naše porozumění Sowilo založeno na vědeckém výzkumu a interpretaci. Původní uživatelé Staršího Futharku nezanechali podrobné záznamy vysvětlující významy nebo použití run, takže mnoho toho, co je dnes považováno za pravdivé, je rekonstruováno z historických, jazykových a archeologických důkazů.

Kód Kód: 7122
Kategorie: Runy - Samostatně