Perthro, Peior, P

"Ženská energie" / "Feminine energy"

- Tanec / Dance

- Sexualita / Sexuality

- Záhada / mystery

- Hra / Play

- Smích / Laughter

Můžeme doručit do:
2.7.2024
140 Kč
Bude naskladněno na základě objednávky

Runa Perthro je jednou z run staršího runového písma, které používaly germánské kmeny. Tato runa má své specifické místo ve Futharku kvůli svým unikátním asociacím a symbolickým významům:

 1. Fonetická Hodnota: Runa Perthro reprezentuje zvuk 'p'.

 2. Symbolické Významy:

  • Tajemství a Osud: Hlavní význam runy Perthro je často spojen s tajemstvím, osudem a nejasnou budoucností. Je to runa, která symbolizuje neznámé, skryté aspekty života a neodhalené tajemství.
  • Hra a Štěstí: Perthro může také představovat hru a štěstí, a je někdy spojována s hazardními hrami a náhodou. Může být vnímána jako symbol štěstí nebo neštěstí, který ovlivňuje lidský osud.
  • Magie a Orákulum: Tato runa může být také spojena s magií a věštěním. Může symbolizovat použití tradičních nebo esoterických nástrojů pro odhalení skrytých pravd nebo pro hledání směru a vedení.
 3. Použití v Runových Nápisech a Magii:

  • V runových nápisech a magických praktikách může být Perthro používána pro rituály a zaklínadla zaměřená na odhalování tajemství, předpovídání budoucnosti nebo hledání hlubšího porozumění skrytým aspektům existence.
  • Perthro může být také používána pro získání štěstí, ochrany před neštěstím nebo jako podpora při rozhodování a výběrech.
 4. Kulturní Kontext:

  • V germánských společnostech, kde měly tajemství, osud a magie důležité místo, mohla mít runa Perthro význam v kontextu rituálů, věštění a magických praktik. Symbolizovala by mohla hluboké a někdy neuchopitelné aspekty lidského života.

Stejně jako u ostatních run ze Staršího Futharku je naše porozumění Perthro založeno na vědeckém výzkumu a interpretaci. Původní uživatelé Staršího Futharku nezanechali podrobné záznamy vysvětlující významy nebo použití run, takže mnoho toho, co je dnes považováno za pravdivé, je rekonstruováno z historických, jazykových a archeologických důkazů.

Kód Kód: 7116
Kategorie: Runy - Samostatně