Nauthiz, Naudiz, N

- Potřeba / Need

- Konflikt / Conflict

- Omezení / Restrictions

- Soběstačnost / Self Reliance

- Síla vůle / Will power

- Vnitřní, nebo osobní síla / Personal strenght

Můžeme doručit do:
2.7.2024
140 Kč
Bude naskladněno na základě objednávky

Runa Nauthiz (někdy psáno jako "Naudiz") je jednou z run staršího runového písma, které používaly germánské kmeny. Tato runa má své specifické místo ve Futharku kvůli svým unikátním asociacím a symbolickým významům:

 1. Fonetická Hodnota: Runa Nauthiz reprezentuje zvuk 'n', jako v anglickém slově "need".

 2. Symbolické Významy:

  • Potřeba a Nezbytnost: Hlavní význam runy Nauthiz je spojen s konceptem potřeby nebo nezbytnosti. Tato runa symbolizuje výzvy a obtíže, které jsou nezbytné pro růst a vývoj.
  • Omezení a Překážky: Nauthiz může také představovat omezení, překážky nebo vnitřní konflikty. Tyto výzvy mohou být vnímány jako příležitosti pro sebezdokonalení a překonání osobních limitů.
  • Odolnost a Vytrvalost: Jako symbol potřeb a výzev může Nauthiz naznačovat, že odolnost a vytrvalost jsou potřebné pro překonání těchto překážek. Je to runa, která může připomínat důležitost houževnatosti v náročných situacích.
 3. Použití v Runových Nápisech a Magii:

  • V runových nápisech a magických praktikách může být Nauthiz používána jako symbol pro posílení vůle a odolnosti. Může být použita pro magické účely související s překonáváním překážek a vytrvalostí.
  • Nauthiz může být také používána pro ochranu proti negativním vlivům a pro získání vnitřní síly v obtížných časech.
 4. Kulturní Kontext:

  • V germánských společnostech, kde byly výzvy a zkoušky vnímány jako příležitosti pro růst a získání moudrosti, mohla mít runa Nauthiz významnou roli. Mohla být vnímána jako připomenutí důležitosti boje s obtížemi a významu vytrvalosti.

Stejně jako u ostatních run ze Staršího Futharku je naše porozumění Nauthiz založeno na vědeckém výzkumu a interpretaci. Původní uživatelé Staršího Futharku nezanechali podrobné záznamy vysvětlující významy nebo použití run, takže mnoho toho, co je dnes považováno za pravdivé, je rekonstruováno z historických, jazykových a archeologických důkazů.

Kód Kód: 7104
Kategorie: Runy - Samostatně