Inguz, Ingwaz, Ing, Ng

"Bůh Ing, Yvngi, nebo Freya" / "The god Ing, Yvngi, or Freya"

- Mužská energie / Masculine energy

- Semeno / Seed

- Růst / Growth

- Změna / Change

- Srdce domova / Homes hearth

Můžeme doručit do:
24.6.2024
140 Kč
Bude naskladněno na základě objednávky

Runa Inguz (někdy psáno jako "Ingwaz" nebo "Ing") je jednou z run staršího runového písma, které používaly germánské kmeny. Tato runa má své specifické místo ve Futharku kvůli svým unikátním asociacím a symbolickým významům:

 1. Fonetická Hodnota: Runa Inguz reprezentuje zvuk 'ng' jako v anglickém slově "king".

 2. Symbolické Významy:

  • Plodnost a Růst: Inguz je často spojována s plodností, růstem a novými začátky. Symbolizuje potenciál a možnost nového života nebo nových začátků.
  • Bůh Ing (Freyr): Název runy je spojen s germánským bohem Ingem (také známým jako Freyr), který je bohem plodnosti a prosperity. Tato runa tedy může reprezentovat jeho přítomnost a vliv.
  • Uzavření a Dokončení: Inguz může také symbolizovat ukončení jedné fáze a přechod k další, naznačující, že je čas pustit se starých věcí a pohybovat se vpřed.
 3. Použití v Runových Nápisech a Magii:

  • Runa Inguz mohla být používána pro rituály a zaklínadla zaměřená na plodnost, růst nebo pro oslavu nových začátků.
  • V magických praktikách mohla být používána pro získání energie potřebné pro zahájení nových projektů nebo pro podporu přechodu a transformace.
 4. Kulturní Kontext:

  • V germánských společnostech, kde byly plodnost a schopnost udržet a podporovat život důležité, mohla mít runa Inguz význam v kontextu zemědělství a společenských rituálů. Mohla symbolizovat naději a obnovu, které jsou spojeny s cykly přírody.

Stejně jako u ostatních run ze Staršího Futharku je naše porozumění Inguz založeno na vědeckém výzkumu a interpretaci. Původní uživatelé Staršího Futharku nezanechali podrobné záznamy vysvětlující významy nebo použití run, takže mnoho toho, co je dnes považováno za pravdivé, je rekonstruováno z historických, jazykových a archeologických důkazů.

Kód Kód: 7140
Kategorie: Runy - Samostatně