Fehu, F

- Hojnost / Abundance

- Bohatství / Wealth

- Plodnost / Fertility

- Úspěch / Sucess

- Domácí zvířata ke konzumaci / Livestock

Můžeme doručit do:
11.3.2024
140 Kč
Bude naskladněno na základě objednávky

Runa Fehu je první runou v abecedě Staršího Futharku, kterou používaly germánské kmeny v raných stoletích našeho letopočtu. Má zásadní význam a je obklopena zajímavými symbolickými asociacemi:

 1. Fonetická Hodnota: Runa Fehu reprezentuje zvuk 'f'.

 2. Symbolické Významy:

  • Bohatství a Majetek: Hlavním významem runy Fehu je "dobytek" nebo "majetek", který v dávných germánských společnostech představoval zdroj bohatství. Runa je často spojována s materiálním zabezpečením, prosperitou a ekonomickým úspěchem.
  • Plodnost a Růst: Kromě materiálního bohatství může Fehu symbolizovat plodnost, růst a hojnost, což jsou vlastnosti, které jsou spojeny s dobýtkem a zemědělstvím.
  • Energetický Průtok a Generování: Fehu také může reprezentovat tok energie nebo schopnost generovat a udržovat bohatství a úspěch.
 3. Použití v Runových Nápisech a Magii:

  • V kontextu runových nápisů a magie mohla být Fehu používána pro účely související s bohatstvím, prosperitou a ochranou majetku. Mohla být také použita v rituálech zaměřených na přilákání úspěchu a hojnosti.
 4. Kulturní Kontext:

  • V germánských společnostech, kde bylo bohatství často měřeno počtem dobytka, měla runa Fehu pravděpodobně velký význam. Symbolizovala nejen materiální bohatství, ale také prosperitu, úspěch a sociální status.
  • Její význam mohl být také spojen s rituály a přesvědčeními týkajícími se plodnosti a úrodnosti půdy.

Stejně jako u ostatních run ze Staršího Futharku je naše porozumění Fehu založeno na vědeckém výzkumu a interpretaci. Původní uživatelé Staršího Futharku nezanechali podrobné záznamy vysvětlující významy nebo použití run, takže mnoho toho, co je dnes považováno za pravdivé, je rekonstruováno z historických, jazykových a archeologických důkazů.

Kód Kód: 7077
Kategorie: Runy - Samostatně