Ehwaz, E

"kůň" / "Horse"

- Překonat / Through it

- Přeprava / Transportation

- Pohyb / Movement

- Změna / Change

Můžeme doručit do:
2.7.2024
140 Kč
Bude naskladněno na základě objednávky

Runa Ehwaz (někdy psáno jako "Eh" nebo "Eoh") je jednou z run staršího runového písma, které používaly germánské kmeny v raných stoletích našeho letopočtu. Tato runa má specifické místo ve Futharku kvůli svým unikátním asociacím a symbolickým významům:

 1. Fonetická Hodnota: V Starším Futharku runa Ehwaz reprezentuje zvuk 'e', jak v anglickém slově "eh".

 2. Symbolické Významy:

  • Koňský Symbol: Hlavní význam runy Ehwaz je spojen s koněm. Kůň měl ve starogermánské kultuře velký význam jako symbol mobility, spolupráce, důvěry a partnerství mezi jezdcem a jeho koněm.
  • Cesta a Pohyb: Ehwaz také symbolizuje cestování, pohyb a změnu. Může představovat fyzickou cestu nebo metaforickou cestu životem nebo duchovním vývojem.
  • Dvojitost a Partnerství: Dvojitost a partnerství jsou klíčové aspekty této runy, odrážející vztah a vzájemnou závislost mezi dvěma entitami, ať už jsou to lidé, myšlenky nebo světy.
 3. Použití v Runových Nápisech a Magii:

  • Runa Ehwaz mohla být použita v různých kontextech, kde byla potřeba zdůraznit spolupráci, důvěru nebo změnu. Mohla být také použita v magických rituálech pro ochranu při cestování nebo pro posílení vazeb mezi jednotlivci.
 4. Kulturní Kontext:

  • V germánských společnostech, kde kůň nejenže představoval důležitý dopravní prostředek, ale také měl silný symbolický význam, byla runa Ehwaz pravděpodobně vnímána jako mocný symbol. Mohla být používána k vyvolání ochrany, úspěchu v cestách nebo jako prostředek k posílení vzájemných vztahů.

Stejně jako u ostatních run ze Staršího Futharku je naše pochopení Ehwaz založeno na vědeckém výzkumu a interpretaci. Původní uživatelé Staršího Futharku nezanechali podrobné záznamy vysvětlující významy nebo použití run, takže mnoho toho, co je dnes považováno za pravdivé, je rekonstruováno z historických, jazykových a archeologických důkazů.

Kód Kód: 7131
Kategorie: Runy - Samostatně