Dagaz, D

"Úsvit" / "Dawn"

- Den / Day

- Osvícení (světlem) / Illumination

- Naděje / Hope

- Procitnutí / Awakening

Můžeme doručit do:
2.7.2024
140 Kč
Bude naskladněno na základě objednávky
 1. Fonetická Hodnota: Ve Starším Futharku reprezentuje Dagaz zvuk "d".

 2. Symbolické Významy:

  • Světlo nebo Den: Primární význam Dagazu je spojen s konceptem dne, symbolizuje světlo, jasnost a rovnováhu mezi nocí a dnem. Často je spojován s přirozeným cyklem úsvitu vedoucím ke dni a nadějným aspektem nového dne přinášejícího nové příležitosti.
  • Transformace a Probuzení: Vzhledem ke svému spojení s proměnou dne je Dagaz často interpretován jako symbol transformace, probuzení a realizace nápadů. Může reprezentovat náhlé prozření nebo změnu perspektivy.
  • Rovnováha a Harmonie: Runa je také vnímána jako symbol rovnováhy mezi protiklady, jako je světlo a tma nebo vědomá a nevědomá mysl.
 3. Použití v Runových Nápisech:

  • V kontextu nápisů Staršího Futharku, které byly často používány pro různé ceremoniální, pamětní nebo magické účely, mohl být Dagaz použit jako symbol vyvolávající pozitivní kvality denního světla a rovnováhy.
  • Stejně jako u ostatních run by jeho konkrétní použití záviselo na kontextu a úmyslech osoby používající runu.
 4. Kulturní Kontext:

  • V germánském světovém pohledu, kde byly přírodní jevy a jejich cykly hluboce významné, měla runa symbolizující základní cyklus dne a noci hluboké významy.
  • Dagaz lze chápat jako ztělesnění naděje a obnovy, která přichází s každým novým dnem, koncept, který byl zásadní v často tvrdých životních podmínkách raných germánských společností.
 5. Moderní Interpretace:

  • V moderní době, zejména v různých neopohanských a esoterických praktikách, je Dagaz často používán jako symbol průlomů, osvícení a vyvrcholení cesty nebo procesu.
Kód Kód: 7146
Kategorie: Runy - Samostatně